shower room 3
phonebox bike
kitchenette
11062333_10207410671764924_4998230849521908764_n.jpg
IMG_1985.jpg
FullSizeRender (3).jpg
FullSizeRender (1).jpg
11836918_10207410665324763_8807492627725516417_n.jpg
11817046_10207410672604945_1309003443004865979_n.jpg
11825596_10207410669004855_6483143195451403469_n.jpg
11870648_10207410662484692_6255464902142477897_n.jpg
An example of a Bronafallen Bedroom
chickens 003.JPG
Bronafallen in Winter
glan alyn 037.jpg
041.JPG
About Us

 

Bronafallen is a homely EMI residential care home in the rural area of Uwchaled.  We are situated in a quiet location on the A5 next to open fields yet minutes from the village of Cerrig Y Drudion.  Bronafallen is registered with the Care Standards Inspectorate for Wales for eleven residents and provides care for the physical, emotional and psychological needs for the elderly with dementia.

Gwasanaeth Cymraeg

 

Yma yn Bronafallen rydym yn ymfalchio yn ein traddodiad Cymreig.  Y mae Cartref Bronafallen wedi ei leoli yn ngefn gwlad cylch Uwchaled tua milltir o bentref Cerrig Y Drudion.

Mae traean o’n staff a thri chwarter on preswylwyr yn siarad Cymraeg, sy’n golygu fod y cartref yn le delfrydol i’r rhai hynnu sydd a’r Gymraeg yn iath gyntaf i gael dod am ofal dydd neu i ddod yn breswylwyr llawn amser.

Er na allwn sicyrhau fod yna staff sydd yn siarad Cymraeg ar bob sifft rydym yn anogi staff i gyfathrebu yn Gymreag yn ogystal a’r Saesneg.  Mae hun yn helpu’r preswylwyr gael cyfathrebu yn y ddwy iaith.

Mae’r mwyarif or staff yn medru cyfathredu digon yn Cymraeg i fedru edrych ar ol y preswylwyr yn eu hiaith eu hunain.

Testimonials

 

"I bawb ym Mron Afallen,
Rhodd fechan i ddangos ein gwerthfawrogiad am y gofal gaeth Mam.
Gyda diolch x
 
To all at Bron Afallen,
A small token of our appreciation for the care Mam received.
With thanks x"